На 10-11.06.2017г. се проведе втората двудневна екскурзия, предвидена в програмите на групи „Пътуващо училище“ и „Мултимедийна работилница“ по проект „Твоят час“, с ръководители г-жа Писачева и г-жа Николова. В екскурзията се включиха и учениците от VII б клас с ръководители г-жа Юнакова и г-жа Стефанова.  Учениците посетиха: гр. Велико Търново и крепостта „Царевец“; „Ивановски скални църкви“; гр. Русе-Исторически музей и Екомузей аквариум в града, крепоста „Абритус“ край Разград; Мадарския конник и  Историческия музей в гр. Шумен.