Тръгване на автобусите от следните населени места:

 с. Климент – 7:05ч.

 с. Каравелово – 7:14ч.

 с. Богдан – 7:20ч.

 гр. Баня – 7:25ч.

 с. Войнягово – 7:21ч. – спирка магазин „Трифонови“

 с. Войнягово – 7:24ч. – спирка център

 с. Дъбене – 7:30ч.- спирка „Фурната“

 с. Васил Левски – 7:23ч. – спирка център

 с. Васил Левски – 7:26ч. – спирка долно В. Левски

 с. Васил Левски – 7:28ч. – крайна спирка