Учениците от клас – чуждоезиков профил при СУ „Христо Проданов“ отбелязаха 26 септември – Ден на европейските езици. Момичетата и момчетата представиха интересен материал по темата и чудесна презентация с информация за европейските езици и необходимостта от изучаването им. Отбелязването на деня завърши с викторина.