По повод Деня на народните будители – 1 ноември, учениците от IXб клас  с класен ръководител П. Стефанова, изготвиха табло с кратка информация за двадесет и един будители. Всеки ученик представи информация за един будител.