По инициатива на учениците от Xв клас и класният им ръководител Пламена Аризанова, класната стая се превърна в желано място за учене.