На 14.11.2017 г. г-жа Таушанова проведе открит урок пред учениците от IX б и IX в клас на тема „Осъществяване на малки и големи идеи“. В него публиката се запозна с развитието на предприемаческия процес от зараждането на идеята до днес. Учениците се запознаха и с важна информация свързана с алтернативите за започване на собствен бизнес, бизнес – план, начин на провеждане на делови отношения, екипна работа, семеен бюджет, шансовете и рисковете в професията на предприемача както и методи използвани при преговори и диалог.