По повод седмицата на предприемачеството на 15.11.2017 г. ученици от XII а и XII б клас (профили „Предприемачество и бизнес“, „Природоматематически“) проведоха среща с г-н Тодор Тодоров – предприемач от град Карлово. Срещата се организира от г-жа Писачева и г-жа Генчева.

Г-н Тодоров разказа на учениците как е започнал своя бизнес, с какви трудности се е сблъскал и справил. Учениците от двата класа бяха поощрени да развиват свой бизнес в България. На раздяла г-н Тодоров сподели още, че ако човек е упорит и не се отказва от своите цели той ще успее независимо в коя държава живее.