На 15 и 16.11.2017 г. г-жа Мария Петрова проведе открити уроци с учениците от IV а и IV б  клас. Те се запознаха с понятия като ресурси, приходи, разходи, цена и бизнес план. Децата показаха отлични знания по предмета Човекът и природата и успяха без грешка да разпределят ресурсите. Екипната работа се състоеше в изготвяне на бизнес план по предварително зададени ресурси. Говорителите на всяка от групите представиха пред своите съученици интересните си бизнес решенията. За участието си в седмицата на предприемачеството, двата класа получиха сертификати. Благодарим на класните им ръководители г-жа П. Благоева и г-жа Г. Мурджева за съдействието и добрата подготовка в начален етап.