Във връзка със седмицата на предприемачеството в нашето училище на 16.11.2017, г-жа Николина Данова запозна учениците от XIIб и Xв клас с програмата „Еразъм за млади предприемачи” и възможностите за професионална реализация в чужбина, които тя предоставя. Помощник директора г-жа Янка Минева, учениците и техните преподаватели Искра Генчева и Румяна Арсенова взеха активно участие в дебата по темата.

Erasmus for Young Entrepreneurs е трансгранична програма за обмен, предоставяща на нови или бъдещи предприемачи възможността да се учат от опитни бизнесмени, управляващи предприятия в други участващи в Европейската програма държави.