По повод честването на празника на сухопътните войски – 19 ноември 61 -ва Стрямска механизирана бригада организира „Ден на отворени врати“, който се проведе в района на бригадата на 16.11.2017 г. Учениците от нашето училище посетиха мероприятието и се запознаха с въоръжението и техниката, преодоляваха единна пътека с препятствия и наблюдаваха стоварване от хеликоптер, атакуване на сграда, натоварване и изтегляне.