На 8 и на 15 ноември 2017 г. се проведоха първите и много важни организационни сбирки на Ученическия съвет към СУ „Хр. Проданов“. Целта бе да се избере ново ръководство на съвета и да се набележат целите и задачите на ученическия съвет през годината.

На първата среща присъстваха представителите на 18 паралелки (от 25 поканени). Тогава най-много гласове за председател на съвета получи Цветан Василев (8.г), но някои от присъстващите не гласуваха. Особено активни бяха петокласниците, трима от които изразиха готовност да станат председатели и дори направиха предложения за работата на съвета през годината!

На втората среща дойдоха представители едва на 13 класа, противно на очакванията. Изслушахме Цветан Василев и Мария Шахънска, които грабнаха аудиторията със своето чувство за хумор и с желанието да работят в полза на съучениците си. Любомир Вълев също впечатли с изказването си за ролята на председателя на съвета като представителна фигура.

Накрая за председател бе избрана Мария Шахънска (12.б), а за заместник председател – Цветан Василев (8.г). С много смях и забавление бе обсъдена дори възможността за предизвикване на вот на недоверие… В дух на разбирателство и сътрудничество бяха избрани и помощниците на ръководството – Виктория,, Мартина, Ивет и Теодора (5.б), Иван Стефанов (5.а), както и останалите присъстващи.

Желаем успешна работа на новия ученически съвет към СУ „Хр. Проданов“! Нека решават текущите и глобални проблеми с дръзновение и плам!

 

Росица Иванова, психолог