На 03.12.2017 г. в нашето училище се проведе среща-разговор с представители от Висшe училище по сигурност и икономика – ВУСИ. Деканът на учебно-научния център „Национална сигурност и обществен ред“ на Висшето училище проф. д-р Илин Савов беше специален гост заедно с Йордан Памуков-директор Маркетинг и Радослава Сенгелевич – ръководител кандидат-студентска кампания. Те запознаха учениците с приема и обучението във висшето учебно заведение. Това е една от срещите, които училищното ръководство организира за дванадесетокласниците, като подпомага за правилния избор на своите възпитаници.