Във връзка с националната седмица на четенето гост на I а и I б клас беше помощник-директорът Янка Минева, която прочете коледни приказки и стихотворения на първокласниците.