Учениците от IIб клас  поздравиха своите родители и отпразнуваха наближаващите празници. Мероприятието е публична изява в рамките на проекта „Твоят час“.