На 18 и 19 декември се проведе коледен турнир по волейбол с ръководител Васил Вълев. От отборите на VIIIв и  VIIIг класове победител  стана VIIIг клас. Турнирът между  IXа и  IXб  клас приключи с победа на IXа клас.