Фотограф: Георги Цонков от клуб „Мултимедийна работилница“

Много творци и революционери е родил нашият народ, но един от най – искрящите сред тях е Христо Ботев, превърнал прекрасната си личност в непробиваема цялост от ярък талант, неподправено родолюбие и възвишен стремеж към общочовешките идеали.

Христо Ботев е онзи връх в националната ни историческа памет, от който вовеки ще кънти заветът към поколенията с посланието му: „Ние живеем в свободна земя и никой не може да ни запрети да изпълним дългът си към своето Отечество. Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество.”

По повод 170 години от рождението на Христо Ботев учениците от клубове „Краезнание“ и „Мултимедийна работилница“ създадоха кръгова диаграма за великия калоферец.  В нея те включиха важни дати свързани с личността и делото на Ботев. Това е вторият продукт от поредицата, която те искат да направят, и която е с вързана с имената на велики българи. Началото беше поставено с продукт свързан с името на Васил Левски, който предизвика голям интерес.

Учениците представиха творбата си в гр. Калофер на мероприятията организирани по повод рождението на Христо Ботев придружени от г-жа Маринова, г-жа Минева и г-жа Николова.

Поздравяваме учениците от двата клуба и техните ръководители г-жа Минева и г-жа Николова, които поддържат искрата на българския дух и национална идентичност. Очакваме от тях още родолюбиви начинания.