Учениците от начален етап отново представиха достойно нашето училище в състезанието „Аз, природата и светът“. Голяма част от тях получиха максималните 50 точки и всички постигнаха високи резултати!

I а клас с класен ръководител г-жа К. Богойска:

Александър Костов – 50 т.

Николай Стефчев – 50 т.

Румен Кисьов – 50 т.

Марин Арсенов – 50 т.

Виктория Топалова – 50 т.

Майя Василева – 50 т.

I б клас с класен ръководител г-жа Ф. Христозова:

Валери Узунов – 50 т.

Дилара Баба – 50 т.

Теодора Стефанова – 50 т.

Сийнем Рамиз – 50 т.

Надежда Стоянова – 50 т.

Калина Димитрова – 50 т.

Габриела Балашова – 50 т.

Анелия Тодорова – 40 т.

II a клас с класен ръководител г-жа Н. Арменова:

Кристиян Паунов – 49 т.

Никола Нончев – 49 т.

Преслава Каръмчева – 48 т.

Николай Марчев – 44 т.

Дария Миланова – 40 т.

II б клас с класен ръководител г-жа П. Василевска:

Гергана Тричкова – 50 т.

Елеонора Григорова – 50 т.

Давид Цветанов – 50 т.

Радостина Дакова – 48 т.

III б клас с класен ръководител г-жа Н. Кръстева:

Гергана Жекова – 50 т.

Димитър Нанков – 50 т.

Деница Георгиева – 47 т.

IV a клас с класен ръководител г-жа П. Благоева:

Аника Арменова – 50 т.

Гергана Иванова – 45 т.

Александър Мурджев – 44 т.

IV б клас с класен ръководител г-жа Г. Мурджева:

Ивелина Вардарова – 45 т.

Тихомир Петков – 44 т.

Мария- Магдалена Боюклиева – 42 т.

Поздравления за всички участници и успех на следващите състезания!