Днес (13.02.2018) г-жа Арсенова проведе иновативен урок с учениците от I а клас на тема „Аз, компютърът и Интернет“. С този урок се поставя началото на поредица от уроци, с които ще се отбележат 15-ия международен Ден за безопасен интернет и националната кампания „Дни на дигитално-медийната грамотност“, която Центърът за безопасен интернет обявява през месец февруари 2018 година.

Гости бяха директорите г-жа Маринова и г-жа Дончева. Децата  активно участваха в подготвените игри и даваха оригинални отговори на задаваните въпроси по темата, за което накрая получиха награди и лакомства.