В седмицата посветена на Васил Левски учениците, от VI а клас – Василена, Габриела, Даниела, Донна, Мариян, Петко и Николай изнесоха рецитал пред децата от подготвителните групи във всички детски градини в град Карлово. Рециталът беше подготвен от госпожа Мариела Коклева – преподавател по БЕЛ и техен класен ръководител. За пореден път нашите ученици показаха, че гражданското образование осигурява приемственост и възпроизводство на социалната памет и опит на поколенията, на тяхното историческо съзнание.