На 19.02.2018 г. библиотекарят г-жа Зидарова проведе урок в IV б клас на тема „Ние и Левски“. Тя разказа на учениците интересни факти за личността и живота на Апостола.