На 21.02.2018 г. г-жа Зидарова и г-жа Мурджева проведоха в IV б клас интерактивен урок с презентация и писане с пера на тема „Килийните училища в България“.