На 26.02.2018г. нашите малки възпитаници от I б клас по време на открит урок на тема “В безопасност онлайн“ демонстрираха пред своите родители, че само за един учебен срок са успели да постигнат изключителни резултати работейки по иновативната програма за ранно компютърно обучение в начален етап. Те доказаха, че са натрупали не само знания, като са развили дигиталните си компетенции, но най-вече с лекота се справят с практически задачи, изискващи знания не само по ИТ, но и по-всички изучавани от тях предмети. Събитието премина при изключително ведра обстановка и активност от страна на учениците.

Всички софтуерни продукти използвани в открития урок са разработени от преподавателя по иновацията г-жа Искра Генчева, за което и благодарим. Гости на събитието бяха поканените родители, директора на училището г-жа Маринова, класният ръководител на I б клас г-жа Фидалина Христозова, г-жа Митковска – възпитател в ПИГ на I б клас и г-жа Румяна Арсенова – нашият преподавател по иновацията в I а клас.

Преподавателите и ръководството на СУ „Христо Проданов“ – Карлово благодарят на родителите за гласуваното доверие и участието в дебата по темата за киберсигурността. Истински успехи ще постигаме само, ако и в бъдеще работим съвместно – учители, ученици и родители.