В чест на Националния празник учениците от нашето училище съвместно с Община Карлово откриха изложба. Клубовете „Краезнание“ и „Мултимедийна работилница“, работещи по проекта „Твоят час“, за пореден път показа своето родолюбие, своите възможности, своята индивидуалност и оригиналност. Таблата /четири на брой/ съдържат информация за: Освобождението на Карлово, ген. Карцов, Страшното и Първи градски съвет. Информацията ще припомни на карловци и гостите на града за събитията от преди 140 години. Таблата ще бъдат съхранявани от община Карлово и вярваме, че години напред ще бъдат ценен нагледен източник за Руско – турската освободителна война. Изложбата беше открита от г-н Антон Минев – заместник кмет на община Карлово и директорът на СУ „Христо Проданов“ – Мариана Маринова. Свое есе прочете Венцислава Писачева член на клуб „Краезнание“. На откриването присъства добрият приятел на учениците и техен сподвижник г-жа Мария Деянова – директор на Исторически музей в град Карлово. Изложбата може да се види пред община Карлово. Честит Национален празник от името на учениците от двата клуба и техните ръководители г-жа Я. Минева и      г-жа М. Николова.