На 20.03.2018 г. по повод на Световната седмица на парите в Историческия музей на гр. Карлово се проведе открит урок, в който взеха участие учениците от VIII а клас. Те се обучават в профил “ Предприемачески“ по иновативен учебен план. Учениците се запознаха с възникването на парите чрез презентация, изготвена от музейните работници. Разгледаха изложба, включваща монети от Античността и монети и банкноти от Третата българска държава. След това участваха в игра за слепване  на монети ( лице и обратна страна) и поставянето им на правилното място в каталог с описание на епохата, в която са намерени. Всички се справиха успешно със задачата и получиха награди.

Благодарим на директора на музея Мария Деянова и на Община Карлово за организацията на събитието.