На 27.03.2018г. се проведе съвместен урок между учениците от V б и XII в клас под ръководството на     г-жа Славова и г-жа Писачева. Темата беше „Световни религии“. Големите ученици бяха изготвили презентации и запознаха петокласниците с особеностите на трите световни религии – Християнство, Будизъм и Ислям. Малките бяха много заинтригувани и задаваха всякакви въпроси, научиха за връзките между Юдаизъм, Християнство и Ислям. За  домашна работа получиха да направят проучване за различните обичаи на християнските общности в празнуването на Великден.