На 24.03.2018 г. Ангел Василев Зоев и Ивиана Сашева Маринова от Vа клас участваха в регионалното състезание на Spelling Bee и представиха достойно нашето училище.