На 12.04.2018 г. по повод предстоящия патронен празник на училището се проведе състезание-игра с учениците от VIIa и VIIб класове под наслов „Заедно можем повече“ посветено на живота и делото на Христо Проданов.

Мероприятието бе организирано от учениците от VIIIв клас –  профил „Софтуерни и хардуерни науки“, IX б – профил „Чуждоезиков“ и XIIа – профил „Предприемачество и бизнес“ и ръководители г- жа Н. Данова, г- жа П. Стефанова и г- жа П. Писачева.

Учениците, разделени на отбори с вълнение, желание и ентусиазъм се включиха във всички викторини и игри, като показаха завидни знания за живота на Христо Проданов и алпинизма и по предметите география, математика, ИТ и английски език, демонстрирайки висок екипен дух.