Госпожа Янка Минева – кординатор на ЕПЛР в нашето училище участва в Национална конференция „Приобщаващи образователни практики“ , проведена в периода 14 – 15 април в град Велико Търново. Целта на форума е да отвори пространство за споделяне на успешен опит, ресурси, емоции, успехи и предизвикателства, пред които педагозите и специалистите, работещи с деца ежедневно се изправят в училище. Темата която госпожа Минева презентира бе „Лятната занималня – добра приобщаваща практика“. Приветствие към участниците повече от 200 на брой и 27 презентатори /сред които комисията избра и г-жа Минева/ от името на министъра на МОН поднесе госпожа Емануела Стоилова – главен експерт по приобщаващо образование. Участниците имаха шанса да участват и в уъркшоп на тема „Как се случва ученето вътре в екипа? Професионална общност за учене и развитие.“ изнесен от Ерин Макрайт. Ерин Макрайт е американски образователен специалист в изграждането на стратегии за професионално развитие на учители и педагог с дългогодишен опит. Работила е с деца в риск в САЩ  Палестина, Руанда, Индия, Нова Зеландия и Гватемала и образователни институции в Китай, Япония, Киргизстан и Грузия. Има професионален опит като методист обучител и ментор на учители в Уганда, Палестина и САЩ и като ръководител на училищни програми за обучение и професионално развитие на педагогическия персонал в Киргизстан и Грузия. Съвместната работа с колеги педагози, които работят с деца в неравностойно положение, насърчава стремежа й към осигуряване на ефективна и практическа подкрепа на учителски екипи за създаване на ефективни неформални стратегии и процеси за професионално развитие на учители.