И тази година в нашето училище с множество мероприятия беше отбелязан деня на Земята. Във фоайето беше представена презентация на тема „Ден на Земята“. В нея бяха включени интересни факти за честването на празника на планетата. Тя беше изготвена от Мийрем Мехмед, Моника Атанасова от         XII г клас и Габриела Кацева – член на клуб „Мултимедийна работилница“ от XII г клас, под ръководството на г-жа Писачева. Момичетата представиха своите проекти и на учениците от V и VI клас, които наблюдаваха и компютърен проект, свързан с разделното събиране на отпадъци и екологичните ползи от него. Децата бяха заинтригувани и предложиха оригинални идеи, свързани с необходимостта от опазване на природата и устойчивото развитие.

Линк към презентациите за деня на Земята