На 24.04.2018 г. в зала „В. Караиванов“ на Община Карлово се проведе урок на тема „Мъдростта на българина“. В него взеха участие учениците от I а клас с класен ръководител г-жа Богойска. Госпожа Янка Минева, историк и заместник-директор в училището, беше водеща на урока. В часа по родолюбие се включиха и учениците от IX а и IX б класове: Цветелина Сиболерска, Мария Анастасова, Донка Диева, Владимир Костов, Георги Здравчев, Здравко Костадинов и Стоян Георгиев. Урокът предизвика интерес у публиката. Участниците показаха много знания за родината и получиха заслужени похвали. Целта на урока бе да покаже, че СУ „Христо Проданов“ работи по каузата „едно училище за всички“. Училище, в което училищната среда е основана на уважението и приемането на другия. Училище, което подкрепя своите ученици и има приемственост между големи и малки, големите не „пречат“ на малките, а вървят ръка за ръка. Училище, в което учителите се чувстват насърчени и уверени, а родителите не са страничен наблюдател, а партньори в образователния и възпитателния процес. Училище, в което знанията, уменията, моделите на поведение са равнопоставени. Училище, което е иновативно и работи в посока на гражданското образование и истинските ценности.