Със своята активност и ентусиазъм при почистването на училищния двор учениците от VI б клас увлякоха и други в тази идеята. На 30.04.2018 г. учениците от X в клас използваха хубавото време и почистиха северния двор на училището под ръководството на г-жа Аризанова и г-жа Дафова. Те доказаха, че имат чувство за отговорност и грижа за околната среда.