На 8.05.2018 г. г-жа Чонова проведе открит урок по английски език в библиотеката на училището с учениците от VIIIa клас, профил „Предприемачески“. Урокът включваше занимателни упражнения и игри, свързани с българската и английската литература, които силно заинтригуваха учениците. Г-жа Зидарова, библиотекар в училището ни, също взе активно участие в урока.