В Дни на приобщаването учениците от училището ни се включиха в инициативата „Дайте им крила“. ЕПЛР на СУ „Христо Проданов“ реши заключителния етап да се проведе на 11 май и да го съчетае с една друга инициатива „Розите на България“. В голямото междучасие в прекрасния училищен двор ученици с крила от I-ви до XII – ти клас играха български хора. Заедно ръка за ръка – малки и големи „полетяха“ с ритмите на българския фолклор.