На 14 май 2018 г. в училището ни се проведе съвместен урок с учениците от I а и IX б клас на тема „Майски празници“. Учениците от IX б клас бяха изготвили интересни презентации за 1 май, 6 май, 9 май и 24 май. А учениците от I а клас ни зарадваха със стихчета по темата.