На 11.05.2018 г. г-жа Димитрова проведе следните състезания между V а и V б класове:

Минибаскетбол момчета:

Победата грабнаха момчетата от V б клас с резултат 11:12 точки.

Минибаскетбол момичета:

Отново спечели V б с резултат 0:4 точки.

Миниволейбол с участие на целите класове:

Победата завоюва V а клас при оспорван трети гейм с резултат 25:23 точки.