На 1 и 2 юни в гр. Сопот се проведе Национална научна конференция на тема „Детето, децата, детството – етнокултурни аспекти“, организирана от Центъра за етнология и културна антропология към ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ и Къща музей „Иван Вазов“ – Сопот. Конференцията бе посветена на 168 г. От рождението на Патриарха на българската литература.

От нашето училище със свои разработки се включиха Надежда Станулова и Росица Иванова. Надежда Станулова, която е завършила славянска филология и ръководи Клуб „Приятели на Полша“ по проекта „Твоят час“, изнесе доклад по темата „Отглеждането на децата на село в Полша – в миналото и сега“. Росица Иванова, която се занимава с пишещите деца в Клуб „Литературен Еверест“ разказа за децата творци в клуба, за техните книги и национални успехи в литературни конкурси. Психоложката разгледа проблемите на децата творци и в духа на необходимостта от образователна реформа.

Докладите ще бъдат публикувани до края на годината в сборник.