Работното време на комисията по приема на документи за учебната 2018/2019 г. е на 4 и 5 юли от 8:00 ч. до 18:00 ч. и 6 юли от 8:00 ч. до 16:00 ч. в стая № 101 на първи етаж на училищната сграда.