Синдикатът на българските учители, фондацията „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителният комплекс /СОК/ „Камчия” организираха международен конкурс за учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност с деца и ученици. Тази година в него взе участие г-жа Станулова . Темата, която представи тя е „Приятелство между народите – фактор при възпитанието на учениците в толерантност и общуване без насилие“. Текстът беше отличен с престижна награда от издателство „Анубис- Булвест“.