От 10 до 12 октомври Росица Иванова участва във Втория национален форум на училищните психолози, проведен в Стара Загора. През първия ден темата на работната среща бе „Добри практики в съвременната училищна психология“. Р. Иванова разказа на присъстващите на форума колеги от 27 населени места за работата си с деца творци в клуб „Литературен Еверест“ – успехи и трудности. Докладите през втория ден бяха по темата за приобщаващото образование, а през третия засегнаха ученическото самоуправление.

От Карлово присъства само още един психолог – Зорница Петрова от ОУ „Райно Попович“. Предстои споделяне на интересните и полезни практики пред екипа за подкрепа на личностното развитие на децата в училище и пред психолози в региона.