От днес – 22 октомври 2018 г. до 26 октомври 2018 г. в образователните институции  в цялата страна  стартират дейностите в рамките на Националната седмица на четенето.  Тя се организира от Министерството на образованието и науката с активното участие на децата и учениците, на техните учители, на семействата на децата и местните общности, на читалищата, библиотеките, историческите и културни институции,  пенсионерски клубове, на писатели и поети, на общественици и представители на кметства, общини, сдружения и доброволци. Всички участници са обединени от идеята да се възпитава у децата и учениците отношение към четенето като ценност и култура на поведение, да се повишава грамотността и образоваността на поколенията, като се започне от най-ранна детска възраст.