Заявления от родителите до класния ръководител и до директора за извиняване на отсъствия. Изтегли от тук.