От 6 до 21 октомври 2018 г. училищата във всички европейски страни отбелязват важността на изучаването на програмирането и развитието на творческото мислене в рамките на инициативата наречена „Европейска седмица на програмирането“. Министерството на образованието и науката подкрепя инициативата на Европейската комисия.

Във връзка със събитието учениците от XI а, XII г класове, както и учениците от иновативните паралелки, V а и VI а под ръководството на своя преподавател г-жа Румяна Арсенова изработиха и представиха плакати, табла и компютърни презентации с интересна информация за съвременни български и чуждестранни програмисти.

За да популяризират събитието учениците от II а клас, в часовете по ФУЧ Компютърно моделиране, които също работят по иновативната програма за ранно компютърно обучение в начален етап, демонстрираха своите знания и умения в изпълнението на последователни действия. Те създадоха изображения, като следваха и изпълниха зададени инструкции от алгоритъм за чертане в квадратна мрежа. Урокът премина с много усмивки и емоции в надпревара кой ще бъде пръв в изпълнението на задачата. Състезателният дух се усещаше през цялото време и учениците много се забавляваха.