На 30.10.2018 г. за седемнадесети път Джуниър Ачийвмънт България организира инициативата „Мениджър за един ден“. Учениците от СУ „Христо Проданов“ се включиха в нея за поредна година като преживяха един реален работен ден в Община Карлово, СУ „Христо Проданов “ и ЦДГ „Първи юни“. Инициативата предлага възможности за ефективна професионална ориентация и за много от младите хора това преживяване оставя незабравим спомен и отпечатък за цял живот. Това е и предпоставка за успешна реализация на конкурентния пазар на труда. Традиционно участват ученици от профил „Предприемачески“ и профил „Технологичен“,  а за пръв път тази година се включиха и ученици от профилите „Чуждоезиков“ и „Софтуерни и хардуерни науки“.

Учениците от Учебната компания в XI а клас с ръководител Мария Петрова  взеха участие в работата на Община Карлово. Като Заместник кметове работиха Миглена Петрова и Теодора Петрова, като секретар на Общината- Диана Глухарска, началник отдел „Канцелария и PR“– Дафи Делова, Мария Стоянова – отдел АПИО, Мариан Колев – отдел „Стопански дейности и пазари“, Цветелина Георгиева – отдел „Бюджет и финанси.“  В отдел „Екология“ се включи и Теодора Иванова от X б клас.

В СУ „Христо Проданов“ като директор и ЗДУД се включиха Пламена Петрова и Елена Чаушева от XI б , а като технически секретар – Мариета Чонова от X б клас.

В ЦДГ „ Първи юни“ на обявените позиции като директор, учители, ресурсен учител и медицинско лице работиха Цветелина Сиболерска, Донка Диева, Борислава Фимова, Вилияна Попова и  Цвета Нешева от X б клас и Неделчо Киров от VIII в клас. За успешното представя всички участници в инициативата получиха сертификати от работодателите си.