Учениците на СУ „Христо Проданов“ възраждат предприемаческия дух в Карлово.