На 16.11.2018 г. в училището ни се проведе иновационен лагер. С него завършихме мероприятията, свързани със световната седмица на предприемачеството. Инициативата е на Джуниър Ачийвмънт, по програмите, на които работим. Същността на иновационния лагер се състои в решаване на казус от различни отбори  по зададена тема и намиране на иновативно, креативно и практически приложимо решение със състезателен характер. Участници бяха отбори от иновативните паралелки в VIII а и IX а класове – профил „Предприемачески“  и X а клас – профил „Технологичен“, които работиха по решението на казус за младежката безработица под ръководството на ментори. Журито бе в състав Мариана Маринова – директор на училището ни, Тодор Рогачев – гл. счетоводител и Силвия Иванова – консултант индивидуални клиенти в УниКредит Булбанк гр. Карлово. На първо място журито класира най-малките ни участници от VIII а клас, а на второ и трето място съответно отборите на  IX а и X а класове. Всички участници, журито и менторите получиха сертификати и награди. Честито на победителите и до нови срещи и предизвикателства .