Девети ”г” клас и г-жа Денева съчетаха по нестандартен начин световния ден на философията – 15 ноември със седмицата на предприемачеството. Учениците направиха проучване кои философи са били известни бизнесмени и предприемачи. Те с изненада откриха, че Талес за първи път прилага опции, Демокрит изхарчил цялото си богатство за наука, а Сенека се издига в социалната йерархия до консул. Този, който влияе на президенти, премиери и лидери от бизнеса, човекът, който предвижда разпадането на СССР и обединяването на двете Германии е философът Алвин Тофлър. Един от най-известните компютърни специалисти в момента е философ по образование- Стюарт Бътърфийлд. Цветан Василев и Йоана Мурджева представиха събраната информация в мултимедийната презентация ”Талес и предприемаческият дух на философите”. Гост на мероприятието беше зам. директорът- Янка Минева.