Разгледай презентацията

Проект – най-добрият познавач на Шекспир в света

ИЗГОТВИЛИ: Светослав Димитров, Цветан Василев

РЪКОВОДИТЕЛ: Йовка Стоянова

УЧАСТНИЦИ : ученици от IX г клас

ОПИСАНИЕ: Проектът е по Английски език и представя живота и успехите на проф. Марко Минков – български учен-англицист и шекспировед.

Усъвършенстване на уменията за презентиране на чужд език, работа в екип и умения за извличане и интерпретиране на информация.

Поради големия интерес към личността на проф. Минков, през пролетта на 2019 г., учениците от 9 г клас ще проведат среща с  проф. Ал. Шурбанов, който е възпитаник на проф. Минков.