Разгледай презентацията

ПРОЕКТ: Алонсо де Охеда – откривателят на Америка

ИЗГОТВИЛИ: Инес Андреева, Десислава Стойнова

РЪКОВОДИТЕЛ: Мариана Георгиева

УЧАСТНИЦИ : ученици от 9 г клас

ОПИСАНИЕ: Проектът е по География и икономика и представя живота на един от откривателите на Новия свят – Алонсо де Охеда. Проектът е обвързан с миграционните процеси, икономически зависимости и трудово-пазарни отношения, пространствена мобилност, вътрешни и международни потоци на движение, демографски промени.

Умения за представяне на различните научни хипотези за произхода на Алонсо де Охеда /Драган да Лахнида/.