ПРОЕКТ: „Георги Боршуков – човекът, който промени холивудското кино“

ИЗГОТВИЛ: Никола Нончев

РЪКОВОДИТЕЛ: Янка Минева

УЧАСТНИЦИ : ученици от IX  г клас

ОПИСАНИЕ: Проектът представя живота и заслугите на българския предприемач и компютърен специалист Георги Боршуков за въвеждането на нови технологии при създаването на филми.

Умения за представяне на информация от различни източници: аудиовизуални и хартиени.