ПРОЕКТ: Да бъдеш Дан Колов

ИЗГОТВИЛИ: Марина Сотонова, Чудомира Зонева

РЪКОВОДИТЕЛ: Васил Вълев

УЧАСТНИЦИ : ученици от IX г клас

ОПИСАНИЕ: Проектът е по ФВС и представя световния спортис Дончо Колев. Умения за представяне на информация в практически ориентиран час.

Разгледайте презентацията

ПРОЕКТ: Месру Мехмедов

ИЗГОТВИЛ: Димитър Петров

УЧАСТНИЦИ : ученици от IX г клас

ОПИСАНИЕ: Проектът е по Музика и представя един от най – големите български диригенти Месру Мехмедов. Умения за представяне на информация, обвързвайки я с музика, и усъвършенстване на работата в Power Point.